Myšlenky z poselství papeže Františka k 61. Světovému dni modliteb za povolání:

„Naslouchat Božímu volání zdaleka není povinností, která by nám byla uložena zvenčí, třeba ve jménu náboženského ideálu; je to naopak nejjistější způsob, jak živit touhu po štěstí, kterou nosíme ve svém nitru: náš život se odvíjí a naplňuje, když objevíme, kdo jsme, jaké máme vlastnosti, v jaké oblasti je můžeme dobře uplatnit, po jaké cestě můžeme jít, abychom se stali znamením a nástrojem lásky, přijetí, krásy a pokoje v prostředí, v němž žijeme.“

Mladým lidem, zvláště těm, kteří si připadají vzdáleni od církve a živí v sobě nedůvěru vůči ní:

„Nechte se okouzlit Ježíšem, obracejte se na něj se svými závažnými otázkami prostřednictvím stránek evangelia, nechte se znepokojit jeho přítomností, která nás vždy blahodárně uvádí do krize. On respektuje naši svobodu více než kdokoliv jiný, nevnucuje se, ale sám se nabízí: dejte mu prostor a najdete své štěstí v tom, že ho budete následovat a zcela se mu odevzdáte, pokud to bude od vás žádat.“

Světový den modliteb za povolání v sobě nese pečeť synodality

„Charizmat je mnoho a jsme povoláni vzájemně si naslouchat a společně kráčet, abychom je objevovali a rozeznávali, k čemu nás Duch Svatý volá pro dobro všech." I k tomu může sloužit společná cesta k Jubilejnímu roku 2025. Nejen při této příležitosti jsme povolaní být poutníky naděje. Pouť znamená také námahu "každý den znovu vycházet, stále znovu začínat, znovu objevovat nadšení a sílu, abychom procházeli různými etapami cesty, které před námi navzdory námaze a obtížím stále otevírají nové obzory a neznámá panoramata.“

Na závěr papež píše: „Opakuji vám: mějte odvahu zapojit se! Don Oreste Benzi, neúnavný apoštol lásky, vždy na straně těch nejmenších a bezbranných, opakoval, že nikdo není tak chudý, aby neměl co dát, a nikdo není tak bohatý, aby nepotřeboval něco přijmout.“

Inspirace pro hledající povolání

Modlitby na každý den

Materiály k modlitební vigilii ke světovému dni modliteb za povolání

Zdroj: cirkev.cz