Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 15:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  pohřební mše svatá za Františka Havelku

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Jana a Anežku Suštrovy, dvoje rodiče, rodiče Bednářovy, Boží ochranu

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  pohřební mše svatá za Helenu Vítovou

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:45
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Josefa a Helenu Vítovy a celou zemřelou přízeň

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za Farnost

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  na úmysl dárce

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Ludmilu a Josefa Tomkovy, Jaroslava Laštůvku, rodiče Tomkovy, Dobešovy, živou a zemřelou rodinu

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
8Panny Marie, prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:30
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Ludvíka Doležala, živou a zemřelou rodinu

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:15
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Zdeňku a Stanislava Štěrbovy, rodiče, vnuka Davida a celou zemřelou přízeň

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Mons. Jana Podveského a ostatní kněze, kteří zde působili

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  Mše svatá nebude

 • 09:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 09:00 - 10:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  Bohoslužba slova

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za manžela, vnuka, živou a zemřelou rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu, přízeň a duše v očistci

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za živé a zemřelé obyvatele obce

13Panny Marie Fatimské
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za živé a zemřelé členy živého růžence

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za Ludvíka Doležala, živou a zemřelou rodinu

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:30
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Františka Chmelíčka, rodiče, živou a zemřelou přízeň

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za rodinu Ondrovu, Bednářovu, Juříčkovu, Boží ochranu

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za Farnost

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za Miloslava Pokladníka, Ludmilu Balabánovu, živou a zemřelou přízeň

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Čížky (Čížky)

  za živé a zemřelé obyvatele obce

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  na úmysl dárce

20Panny Marie Matky Církve
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Josefa Musila, živou a zemřelou přízeň

21Výročí posvěcení katedrály
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:30
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za rodinu Staňkovu, Lacinovu, Balákovu, živou a zemřelou přízeň

24den modliteb za církev v Číně
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče a zemřelou přízeň

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:45 - 08:15
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za Jana a Marii Šebkovy, Růženu Zavřelovu, živou a zemřelou rodinu

26Nejsvětější Trojice
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za nová kněžská a jáhenská povolání

 • 09:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 09:00 - 10:00
  • Kostel farní Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Svatoslav (Svatoslav)

  Bohoslužba slova

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel farní sv. Petra a Pavla
  • Označení: Křoví (Křoví)

  za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu, Piskovu, Horkou, Bartoníkovu; Josefa a Otílii Komínkovy, jejich rodiče, sourozence, živou a zemřelou přízeň

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel farní sv. Mikuláše
  • Označení: Deblín (Deblín)

  za děti, rodiče a kmotry

 • 14:00 Oznámení
  Oznámení
  • 14:00 - 18:00
  • Fara Křoví
  • Označení: Fara Křoví (Křoví)

  Farní den

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:30
  • Kostel filiální sv. Antonína Paduánského
  • Označení: KNV (Kuřimská Nová Ves)

  za rodinu Pohankovu, Maškovu, živou a zemřelou přízeň

31Navštívení Panny Marie