Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
19.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00
KNV
za Farnost
09:30
Křoví
za Miloslava Pokladníka, Ludmilu Balabánovu, živou a zemřelou přízeň
11:00
Čížky
za živé a zemřelé obyvatele obce
11:00
Svatoslav
na úmysl dárce
Pondělí
20.5.
památka Panny Marie Matky Církve 17:00
Deblín
za Josefa Musila, živou a zemřelou přízeň
Úterý
21.5.
svátek Výročí posvěcení katedrály Dnes mše sv. není
Středa
22.5.
sv. Rity z Cascie, řeholnice 17:30
Křoví
na úmysl dárce
Čtvrtek
23.5.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 16:00
KNV
za rodinu Staňkovu, Lacinovu, Balákovu, živou a zemřelou přízeň
Pátek
24.5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 17:00
Deblín
za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
Sobota
25.5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie 07:45
Deblín
za Jana a Marii Šebkovy, Růženu Zavřelovu, živou a zemřelou rodinu
Neděle
26.5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00
KNV
za nová kněžská a jáhenská povolání
09:00
Svatoslav
Bohoslužba slova
09:30
Křoví
za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu, Piskovu, Horkou, Bartoníkovu; Josefa a Otílii Komínkovy, jejich rodiče, sourozence, živou a zemřelou přízeň
11:00
Deblín
za děti, rodiče a kmotry
14:00
Fara Křoví
Farní den

Sbírka: Deblín 8.546 Kč, Křoví 3.262 Kč, KNV 15.327
V neděli 19. května v 11.00 bude poutní mše svatá v Čížkách.
Ve čtvrtek 23. května v 18.00 je zpověd a nácvik na přijímání v Deblíně.
V sobotu 25. května v 14.00 je děkanátní setkání ministrantů ve Veverské Bitýšce.
V neděli 26. května v 11.00 bude první svaté přijímání v Deblíně.
V neděli 26. května od 14.00 bude Farní den na faře v Křoví.
V neděli 2. června v 9.30 bude první svaté přijímání v Křoví.
V pátek 7. června bude Noc kostelů v Deblíně a Svatoslavi.
V neděli 9. června v 11.00 bude první svaté přijímání v KNV.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY