Na začátku postní doby se v naší farnosti konala postní duchovní obnova pod vedením Mgr. Ing. Jiřího Janalíka, který je aktuálně spirituálem Biskupského gymnázia v Brně. Program začal páteční mší svatou, po níž následovala přednáška na faře na téma, co nám brání plně se otevřít Boží vůli. Otec Jiří své úvahy doplňoval příběhy ze života. Mnohé účastníky zaujalo vyprávění o kremaci, kdy se žena loučila se svým zesnulým manželem, ale místo zoufalství byla naplněná pokojem a radostí. Když se s manželem dozvěděli o jeho smrtelné nemoci, přehodnotili své životní priority, začali se věnovat jeden druhému a jejich vztah se stal skutečně naplněným...

   V sobotu nás kromě otce Jiřího Janalíka navštívil také Mgr. Josef Janoušek, toho času kaplan v kostele sv. Tomáše v Brně. Oba kněží jsou členové sekulárního institutu Servi della Sofferenza, který vznikl na přání sv. Pia z Pietrelčiny a navazuje na jeho odkaz. Na sobotní program zavítali také členové Sdružení Servi della Sofferenza, kteří přijeli z různých míst naší republiky. Není tedy divu, že i během sobotního dopoledního programu na faře byla řeč o svatém Piovi. Otec Josef Janoušek přidal i osobní svědectví o uzdravení svého tatínka z vážné nemoci na přímluvu tohoto světce. Odpolední část programu se odehrávala v kostele sv. Mikuláše za nádherného hudebního doprovodu naší scholy. Adorace s duchovními myšlenkami a chvílemi ticha k soukromé modlitbě prokládala schola svými písněmi. Bylo také možné přijmout svátost smíření. V 15 h celebrovali mši svatou otcové Jiří Janalík, Josef Janoušek a Petr Papoušek. Otec Josef mluvil v homilii o otevřenosti srdce vůči Boží nabídce, která může přijít i nečekaně. Srdce některých lidí jsou pak velmi připravená, srdce jiných nikoliv.  

    V neděli byla duchovní obnova završena slavením mše svaté s udílením svátosti nemocných pro ty, kteří o ni měli zájem. 

    Celá duchovní obnova se nesla v radostném a přátelském duchu. Velmi děkujeme otci Jiřímu Janalíkovi za jeho drahocenný čas, vlídná a povzbudivá slova i vysluhování svátostí. Děkujeme také otci Josefovi Janouškovi za sobotní účast na programu, homilii i službu při svátosti smíření. Děkujeme Sdružení Servi della Sofferenza, že doplnilo naše skromné farnické řady a svou modlitbou podpořilo naši farnost. Děkujeme také otci Petru Papouškovi, kterému leží na srdci, aby se postní duchovní obnova každý rok konala a přinášela své ovoce... Veliké poděkování patří také schole, která pomohla vytvořit krásnou atmosféru při adoraci a svým hudebním doprovodem pozvedla naše srdce k Bohu při mši svaté. Díky Vám všem! 

PS: více fotografií naleznete v Galerii...

postni-duchovni-obnova

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova Deblín 16. - 18.2.2024

16.2.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320239_660feeef0ec17543142129_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320243_660feef367c40902450728_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320245_660feef5d4717190408331_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320248_660feef8705af264880657_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320250_660feefa202bc678589865_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320255_660feeff0d750997028393_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320257_660fef019601d657314780_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320259_660fef0316c11644215311_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320260_660fef04865ad878531576_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320262_660fef063b16c134947544_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320268_660fef0c2013a762224087_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320271_660fef0f4184e944160480_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320273_660fef119c6ed147812256_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320275_660fef135c3c6060121104_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3598/983_1712320280_660fef1897e86035527392_thumb.jpg