Kaple Panny Marie Bolestné

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kaple Panny Marie Bolestné
O místu:

Kaple Panny Marie Bolestné v Domově sv. Alžběty byla vystavěna podle projektu architekta Jindřicha Vágnera z Králova Pole. Nákres provedl ve slohu římské baziliky svatého Pavla. Na svátek sv. Josefa 19. března 1930 bylo započato s vykopáváním základů a koncem října téhož roku byla stavba dokončena. 19. listopadu 1930 na svátek sv. Alžběty ji posvětil pan biskup Dr. Josef Kupka ke cti Panny Marie Bolestné a konsekroval oltář za přítomnosti mnoha duchovních a hostů. Do oltáře byly vloženy ostatky svatých mučedníků Grata a Klara, dle dekretu ze dne 19. listopadu 1930. Před vchodem do kaple stojí na terase sochy sv. Františka z Asissi a sv. Alžběty Durinské. Byly zhotoveny zdejším rodákem akademickým malířem Josefem Vrzalem. Uvnitř kaple upoutá návštěvníka socha Krista Krále v nadživotní velikosti z dílny Prosecký. Malovanou vitráž Panny Marie Bolestné nad oltářem zhotovil Otmar Vačkář. Během úprav Domova sv. Alžběty v roce 2001-2002 bylo architektem navrženo nové barevné řešení. Optického zvýšení stropu bylo dosaženo jeho nepřímým nasvětlením z ochozu a zvýrazněnou profilací bílé, modré, zlaté a žluté.

 

Aktuální informace o bohoslužbách v kapli Panny Marie Bolestné naleznete na stránkách Domova sv. Alžběty

Sdílejte info