V termínu 9. - 11. srpna proběhne v Brně duchovní obnova s Dr. Mary z Detroitu s tématem: Uzdravení a duchovní dary. Přijedou také další zajímaví hosté, např. P. Vojtěch Kodet.

Více informací a přihlášku najdete na webu nadačního fondu Credo obnova.credonf.cz. Věřím, že účast na této duchovní obnově může povzbudit farníky ve víře a více je přiblížit Pánu Ježíši.