V sobotu 15.6.2024 jsme v rámci pastoračních aktivit ve farnosti organizovali pěší výlet na Žernůvku do Domova sv. Alžběty. Celkem se akce zúčastnilo 32 dětí z Deblína, Žernůvky, Kuřimi, Křoví, Katova, Křižínkova, Níhova a Lubného.

Sešli jsme se brzy ráno na farním dvoře v Deblíně, kde jsme se mezi sebou seznámili. Otec Petr rozdělil děti do skupinek. Každá skupinka dostala svého vedoucího, mezi nimi také sestru Marku z Domova sv. Alžběty. K naší skupině se připojili i někteří rodiče a sourozenci. Věk dětí se pohyboval asi mezi 2–14 lety.

Po seznámení jsme vyrazili po asfaltové cestě směr Vohančice, až jsme došli na odpočívadlo v lese. Tam jsme se nasvačili a v rámci přípravy na mši svatou jsme měli za úkol vymyslet prosbu na určité téma. Děti si ještě procvičily tanec k písničce Radost, kterou si velmi oblíbily a nacvičily ji pro obyvatele Domova. Následovala lesní pěšina, již sestra Marka obohatila bojovými hrami v lesních porostech. Děti se tolik vžily do her a sbírání lesních malin a jahod, že cesta utíkala bez jakýchkoli útrap. Naopak bylo vidět, že mezi sebou komunikují, smějí se a navzájem si pomáhají.

Když jsme dorazili do Domova, přišli jsme na začátek mše svaté, která byla uzpůsobena našemu výletu s interaktivními prvky. Děti doprovázely svým zpěvem hru na kytaru sestry Marky. Mši svatou celebroval o. Petr s o. Karlem, někteří chlapci ministrovali. V průběhu mše měly děti za úkol hledat po kapli nachystané útržky evangelia nebo přečíst již připravené prosby na určité téma. Na konci mše babičky a dědečkové mohli přes televizní přenos vidět děti tančit na již zmíněnou píseň Radost. Věřím, že mnohým z nich dodala sílu a úsměv ve tváři. Po mši sestra Maxa dětem vysvětlila, jak vznikl název Domova a jaké je jeho poslání.

V poledne si děti opekly výborné párky a po vydatném jídle se rozmístily hlavně do stinných prostor zahrady. Některé pozorovaly dění v jezírku, jiné skákaly po přilehlých balících slámy. Po odpočinku následovalo vyrábění papírových motýlků, kde se děti naučily techniku origami. Dle kreativity děti dokreslily vzory a vznikaly velmi originální výtvory. Děti vyrábění tak nadchlo, že nakonec vyrobily spoustu motýlů pro sebe i klienty Domova. Podle skupin, do nichž byly děti rozděleny, jim bylo přiděleno určité patro v Domově podle barvy podlaží. Skupina dětí měla za úkol obejít pokoje, seznámit se s klienty, donést jim dárek a popovídat si s nimi a třeba zazpívat krátkou píseň. Babičky a dědečkové měli ohromnou radost, kterou i přes svoje nemoci a stáří dávali najevo a těšili se z dětí.

Poté následovala svačina a po ní pokračoval program sestřiček. Jednalo se o pohybové hry, při nichž děti procvičily postřeh, rychlost a zejména práci ve skupině. Děti měly i přes slunečné a teplé počasí mnoho energie a každou hru doprovázel smích a veselí. Při loučení dostaly dárky od sestřiček.

Unavení, avšak plni zážitků, jsme odjížděli před 17. hod autobusem domů.

Tento výlet se velmi vydařil a počasí nám přálo. Těšíme se společně s ostatními vedoucími na další zábavnou akci pro děti. Děkujeme všem, kteří se na organizaci a průběhu celého dne podíleli. Velké díky patří sestrám z Domova sv. Alžběty na Žernůvce.

 

výlet-deti-z-nabozenstvi-na-zernuvku

Výlet dětí z náboženství na Žernůvku

V sobotu 15. června jsme s dětmi z náboženství navštívili Domov sv. Alžběty na Žernůvce, kde na nás čekal bohatý program. Podívejte se, co vše jsme společně prožili.

15.6.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621961_66701709e085b360598528_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621964_6670170c18a95957213032_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621966_6670170e56b2b642190434_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621969_6670171109c71164744303_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621971_66701713801e6331516416_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621974_667017162382d884170781_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621976_66701718d0bae699460640_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621243_6670143b39df9191738597_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621247_6670143fdf2ac765459212_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621252_66701444deaf4469351054_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621258_6670144a605be464914769_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621263_6670144f3b13f405550243_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621268_667014543abcc223501852_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621273_6670145975929607477299_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621278_6670145e6784d824009000_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621285_6670146560d96682253412_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621291_6670146b202b4163585509_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621296_66701470c0786930603750_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621300_667014746bf6a995388760_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621307_6670147b27756368176265_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621313_6670148148d6d192474977_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621318_667014861eabe885665402_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621323_6670148b086fe764854351_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621979_6670171b29080902397501_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621330_667014921e44f153215540_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621982_6670171ecf90f885650357_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621335_667014978a37e313573985_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621340_6670149cddba9078459273_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621346_667014a28ff45997624846_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621351_667014a7bc98c818768461_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621356_667014ac78d6d307135116_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621359_667014afcbd19802812984_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621363_667014b394060743479941_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621366_667014b681636272136269_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621370_667014ba473c8433693015_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621374_667014bee28cd648837816_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621378_667014c2d72ef050134902_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621383_667014c712723255964239_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621387_667014cb39304292788647_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621391_667014cf8dcbd500090012_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621395_667014d37d2b4377166227_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621399_667014d7288c8253156772_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621404_667014dc5801a280799124_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621410_667014e253fc3853611135_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621414_667014e6af9c1415434229_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621987_6670172397a95635490141_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621421_667014ed55de2287113766_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621428_667014f42b779741287085_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621435_667014fbc22fe063624123_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621440_66701500a5a95962658725_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621446_6670150634a3d119402621_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621450_6670150abeaae943491264_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621985_66701721c3abd749529551_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621454_6670150e879cf429987704_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621458_66701512602bb621792592_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621463_667015179efef436720090_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621468_6670151c22f45398287466_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621472_66701520415fe870334258_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621476_66701524a34f3473172031_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621480_6670152870b31580439570_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621484_6670152c38320858885471_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621487_6670152fd73ee626796472_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621492_66701534049fa567619265_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621497_66701539ac646341252700_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621501_6670153d75e42057326721_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621505_66701541a815b914245815_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621510_667015463005c454837494_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621514_6670154a93b9c900687249_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621518_6670154ea0866237161965_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621522_66701552a1651880966115_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621989_667017254dd28255836797_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621526_667015563e914328747257_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621531_6670155b72e7d512329710_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718622002_66701732609b3614189342_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621536_6670155ff41a7772376843_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621540_66701564c0b08720213855_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621545_667015691e3a3278011311_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621550_6670156ed6f30168428784_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621561_6670157942190557527064_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621566_6670157ef2e2d726552583_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621572_667015845bbc0728895628_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621580_6670158c250ef135991388_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621587_6670159376ea8698055774_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621596_6670159c123c5769230433_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621603_667015a3c5819140983595_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621610_667015aae1d87850632218_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621618_667015b21f429099443876_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621624_667015b8ec843360087058_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621631_667015bf6f545989216521_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621639_667015c732f71503405321_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621648_667015d095b65032322855_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621655_667015d77a5da013130485_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621662_667015dec59a4357948519_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621669_667015e5e3daa921667140_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621677_667015ed128fc133043728_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621681_667015f17fb38465971529_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621687_667015f715621240076646_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621694_667015febf137322998267_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621701_66701605af6c3647107711_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621708_6670160cdfb3b879050608_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621713_667016116b69e499046678_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621717_66701615e0434603240904_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621722_6670161a161ed156748846_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621726_6670161e6259b381551502_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621730_667016225134f111176481_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621735_667016270409f070417489_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621740_6670162c3525a049577055_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621745_6670163109f66649019804_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621749_667016355f35d098457513_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621755_6670163bade7c534950023_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621760_6670164089772592106988_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621765_6670164560a28559928307_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621770_6670164ab163a080117983_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621776_66701650ec8bf565363179_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621782_667016562975a339733360_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621787_6670165b8555b613072917_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621793_667016610ffcd668788157_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621798_667016663a777211463502_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621805_6670166d60bfb786850979_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621813_66701675664fa013470987_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621821_6670167d1f2f3009237574_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621830_66701686a37b9431547935_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621838_6670168e3bafd499321331_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621845_66701695c2ee2468188250_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621853_6670169db25ce926557171_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621861_667016a521e07372787341_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621868_667016ac48770688906895_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621873_667016b1f05ef624175730_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621878_667016b6d692a836626917_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621887_667016bf1e657108312569_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621991_6670172757196643745620_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621993_66701729be215832212047_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621997_6670172d0f2ac781108569_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718621998_6670172ee9613491900448_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/4384/980_1718622000_667017306a7b5695653354_thumb.jpg